سیم بند تخت - سیم نایلونی

ساختمان: هادی از جنس مس تایید شده با قابلیت انعطاف پذیری

کابل های افشان

ساختمان: هادی از جنس مس تایید شده با قابلیت انعطاف پذیری

کابل های افشان 500/300 ولت و 1/06 کیلو ولت

ساختمان: رشته هادی از جنس مس - کلاس 5

سیم با هادی تک مفتولی

ساختمان: هادی از جنس مس - کلاس 1 و 2

سیم با هادی چند مفتولی (سیم افشان رنگی و ارت)

ساختمان: هادی از جنس مس تاییده شده عایق پی وی سی

کابل های تخت و گرد موتور چاهی

ساختمان: هادی از جنس مس کلاس 5

کابل های تخت آسانسوری

ساختمان: هادی از جنس مس کلاس 5

TPR, EPR & NBR کابل های جوش

ساختمان: هادی از جنس مس آنیل شده کلاس 6

کابل های افشان و نیمه افشان و ابزار دقیق با عایق و روکش هالوژن فری و مقاوم در برابر آتش

ساختمان: هادی از جنس مس کلاس 5

کابل های قابل انعطاف شیلد دار

ساختمان: هادی از جنس مس نرم شده کلاس 5

کابل های مفتول و نیمه افشان 500/300 ولت

ساختمان: 2- 3- 4 یا 5 رشته هادی از جنس مس نرم مفتولی و یا تایید شده غیر قابل انعطاف کلاس 1 و 2

کابل های زیر گچی

ساختمان: 2- 3- 4 یا 5 رشته هادی از جنس مس آنیل شده

کابل های جریدار

ساختمان: هادی از جنس مس کلاس 1

کابل های کولری

ساختمان: هادی از جنس مس تک رشته نرم شده

کابل های 3/5 رشته آلومینیومی با عایق پلی اتیلن کراسلینک و نوار آرمور فولادی

ساختمان: هادی از جنس آلومینیوم و قطاعی شکل

کابل های مفتول و نیمه افشان و 1/06 کیلو ولت

ساختمان: 2- 3- 4 ویا 5 رشته هادی از جنس مس نرم شده کلاس 1 یا 2

کابل های مفتولی با هادی مسی

ساختمان: هادی از جنس مس 1 یا 2

کابل های مفتولی با هادی آلومینیومی

ساختمان: هادی از جنس آلومینیوم کلاس 2

سیم های مسی سخت هوایی

ساختمان: هادی از جنس مس سخت بدون آنیل

کابل های 3/5 رشته ای با هادی آلومینیومی با عایق پی وی سی

ساختمان: هادی از جنس آلومینیوم کلاس 2 و قطاعی شکل

کابل های تک رشته ای غیر قابل انعطاف 1/06 کیلو ولت

ساختمان: هادی مس یا آلومینیوم کلاس 2

ACSR آلومینیوم فولاد

ساختمان: هادی آلومینیوم کلاس 2 و نگهدارنده فولاد گالوانیزه

آلومینیوم فولاد روکش دار

ساختمان: هادی آلومینیوم کلاس 2 و نگهدارنده فولاد گالوانیزه با عایق پلی اتیلن کراسلینک شده

کابل های خود نگهدار شش رشته ای سه فاز و یک نول و یک روشنایی و یک مهار

ساختمان: هادی آلومینیوم کلاس 2 و نگهدارنده فولاد گالوانیزه با عایق پلی اتیلن کراسلینک شده