مقالات کاربردی در صنعت سیم و کابل

آشنايي با نحوه نصب واجرای کابل کِشی كابل خود نگهدار 

  دامنه كاربرد : دامنه كاربرد شامل حوزه فعاليت واحد مهندسي مي باشد
  شرح اقدامات 
 كابل بايد از بالاي قرقره باز شود براي اين منظور قرقره بايد طوري قرار گيرد كه پيكان نشانگر روي قرقره جهت مخالف باز كردن را نشان دهد 
حتماً براي باز كردن قرقره آن را بر روي پي آف يا يك محور كه قرقره بتواند حول آن بچرخد مي بايست سوار شود .
براي سوار كردن قرقره بر روي پي آف حتماً از ليفتراك و يا جرثقيل دستي استفاده شود 
در حين باز كردن دقت شود كه كابلها نبايد روي لبه هاي نوك تيز كشيده شوند
در حين باز كردن مي بايست دقت شود كه هيچگونه صدمه اي از طرف افراد و كارگراني كه كار كابل كشي را انجام مي دهند صدمه نبيند
در حين باز كردن كابل مي بايست دقت شود كه كابل نبايد بيش از شعاع خمش مورد خم قرار گيرد . بهترين شعاع خمش برای کابل های تک رشته ای  12 و کابل های چند رشته ای 15 می باشد
 سيستم باز شدن قرقره مي بايست چنان باشد كه در صورت وقوع و رخداد ناگهاني و نياز به توقف كابل به آساني بتوان آن را متوقف كرد 
در هر شرايطي بايد به دقت از گره دار شدن كابل جلوگيري كرد 
از برداشتن سر كابل تا آخرين لحظه مصرف خودداري شود 
 چنانچه كابل بصورت كلاف يا حلقه مي باشد از سر وسط مي بايست كلاف مورد استفاده قرار گيرد 
 براي باز كردن كابل از روي قرقره و نصب بر روي دكل مي بايست از گيره هاي كابل كشي يا جوراب كابل كشي استفاده كرد 
در حين وارد كردن نيروي كششي ( كه معمولاً وينچ است ) به كابل در حين باز كردن قرقره و نصب روي دكل مي بايست به حداكثر نيروي مجاز دقت كرد .
 عمليات اجرايي كابل كشي پس از دريافت نقشه طرح و مطابقت با موقعيت و بررسي اجرايي بودن به ترتيب زير انجام مي گيرد 
نصب پايه ها
نصب براكت ها و پيچهاي خوكي
نصب قرقره هاي چرخان روي پايه
نصب رابط چرخان ، جوراب كابل و طناب كشنده
آزاد نمودن ترمز قرقره كابل و كشش طناب كشنده توسط وينچ نصب كلمپهاي آويز و تثبيت كلمپهاي انتهائي
انشعاب گيري و نصب كلمپهاي انشعاب

مراحل تولید سیم و کابل

الف) نازک کاری
در این مرحله مفتول مس 8 میلی متر توسط دستگاه راد به مفتول مس  1.38 میلی متر تبدیل شده و این مفتول ها بعنوان ورودی مرحله دوم نازک کاری توسط دستگاه فاین به مفتولهای مناسب با سفارش مشتری، تبدیل می شود
این عملیات توسط یک دستگاه نازک کن راد و دستگاه نازک کن فاین در دو مرحله انجام می شود
ب) آنیل کاری
با رسیدن به این مرحله کلیه مفتولهای نازک شده در دستگاه فاین در محلی مشخص در کناره کوره آنیل کاری، با توجه به تابلو مربوطه جمع آوری گردیده و پس از رسیدن به حداقل تعداد مورد نیاز جهت آنیل کاری (54 قرقره) آماده قرارگیری در کوره و آنیل شدن می گردد
ج) مرحله بانچ (تاباندن رشته های مس)
این مرحله توسط دستگاه بانچر انجام می شود
مواد اولیه این مرحله مفتولهای آنیل شده روی قرقره می باشد ودر صورتیکه تعداد قرقره ها وقطر آنها مطابق سفارش مشتری واستاندارد مربوطه باشد
د) مرحله عایق کاری (تولید زیره کابلی- سیم)
در این مرحله، رشته های پانچ شده بعنوان مواد اولیه اصلی و گرانول عایق بعنوان دیگر ماده اصلی جهت تولید سیم یا زیره کابلی بکارمی رود.فرآورده تولید شده توسط دستگاه اکسترودر، اگر محصول نهایی سیم باشد جهت بسته بندی به واحد مربوطه ارسال می گردند و چنانچه زیره کابلی باشند روی قرقره های مخصوص جمع شده تا در مرحله تاب زیره (استرندر) بکار رود
ه) مرحل روکش زنی (اکسترودرکابل)
دستگاههای اکسترودر خط جهت عملیات روکش زنی استفاده می گردد. مواد اولیه اصلی این مرحله زیره های استرندر شده گرانول روکش و پودر تالک می باشد
ی) مرحله بسته بندی
در این مرحله از تولید که آخرین مرحله می باشد، محصول نهایی درمتراژ، شکل و نوعی که مشتری درخواست کرده است بسته بندی می شود
سیم وکابل تولیدشده به دوصورت قرقره ای وکلافی قابل تحویل به مشتری هستند